Tháng 6/2003

Đặt hàng chủng. Chúng tôi đã thay đổi cách bạn đặt hàng các chủng! Một trong những câu hỏi thường gặp nhất mà chúng tôi nhận được là ‘Làm thế nào để chúng tôi đặt hàng các chủng chúng tôi?’. Bây giờ bạn có thể tìm hiểu bằng cách nhấp vào nút ‘Đặt hàng’.

Tháng 2/2005

NCPPB đã được FAPAS ủy quyền cung cấp Tài liệu tham khảo để sử dụng trong chương trình thử nghiệm thành thạo quốc tế mới. FAPAS được thành lập trong lĩnh vực này và nổi tiếng quốc tế.

Tháng 8/2005

David Stead, người trở thành người phụ trách mới của NCPPB năm 1981 sau Pauline Roberts và Ron Lelliott, có vinh dự là người phụ trách lâu nhất trong tất cả Bộ sưu tập Nuôi cấy Vương Quốc Anh nào. Sau nhiều năm làm giám tuyển, David đã giao lại vai trò cho John Heeney, người đã duy trì Bộ sưu tập Nuôi cấy từ năm 1999.

Tháng 1/2007

Quy định vận tải hàng không quốc tế mới có hiệu lực. Các kiến thức hiện được phân loại thành: Chất sinh học Loại A hoặc Chất sinh học B. Việc sử dụng từ ngữ “Mẫu chẩn đoán” và “Mẫu bệnh phẩm” bị lãng quên.

Tháng 3/2008

Các nhân viên của NCPPB đã bay tới Tibilisi ở Georgia để hỗ trợ chính quyền Gruzia thiết lập Bộ sưu tập Nuôi cấy Nấm Quốc gia mới tại Kobuleti. Đào tạo bao gồm hỗ trợ thực tế về kỹ thuật bảo quản, thiết lập thiết bị mới và sử dụng thiết bị. Bộ sưu tập Nuôi cấy Georgia sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ thêm trong hai năm tới.